- Texts of the Bible - Hosea 13

Bible book

Hosea
Chapter-Verse
 
13-14
de manu mortis liberabo eos de morte redimam eos ero mors tua o mors ero morsus tuus inferne consolatio abscondita est ab oculis meis