- Biblische Texte - Hosea 13

Bible book

Hosea
Kapitel-Vers
 
13-14
de manu mortis liberabo eos de morte redimam eos ero mors tua o mors ero morsus tuus inferne consolatio abscondita est ab oculis meis